Certified adviser
IR

Erik Penser Bank är Bolagets Certified Adviser.

Erik Penser Bank
Apelbergsgatan 27, STOCKHOLM

Telefon: 08-463 80 00
Hemsida: www.penser.se

En Certified Advisers roll är att fungera som stöd i noteringsprocessen samt att ansvara för att bolaget uppfyller kraven för att noteras på First North. Certified Advisern ansvarar även för att kontinuerligt kontrollera att bolaget uppfyller reglerna på First North, samt har en skyldighet att rapportera till börsen om det skett ett regelbrott.

 

För ytterligare information kontakta

Pär Nilsson, Verkställande direktör
Telefon: 08-620 82 00
Confidence International AB (publ)
Esplanaden 3 B
172 67 Sundbyberg

Telefon: +46 (0)8 620 82 00 
Fax: +46 (0)8 620 82 99