Investor relations
IR

På Confidence webbplats för Investor Relations tillgodoser vi kapitalmarknaderna med öppen, tillförlitlig och korrekt information om Confidence aktiviteter och finansiella utveckling. Investor Relations är huvudkontakten för aktieägare, institutionella placerare, analytiker, media och andra intresserade av Confidence-aktien.

Har du frågor, förslag eller synpunkter, hör gärna av dig!