Investor relations
IR

På Confidence webbplats för Investor Relations tillgodoser vi kapitalmarknaderna med öppen, tillförlitlig och korrekt information om Confidence aktiviteter och finansiella utveckling. Investor Relations är huvudkontakten för aktieägare, institutionella placerare, analytiker, media och andra intresserade av Confidence-aktien.

Har du frågor, förslag eller synpunkter, hör gärna av dig!


Confidence offentliggör prospekt

Confidence International AB (publ) offentliggör prospekt för beslutad företrädesemission.

Styrelsen för Confidence International AB (”Confidence” eller ”Bolaget”) har upprättat ett prospekt med anledning av den förestående nyemissionen med företrädesrätt för Confidence aktieägare. 

Prospekt och anmälningssedlar ->