Kameraövervakning Debatt: Bra med kamerabevakning utan tillstånd

Debatt kameraövervakning 

Den statliga utredningen Kamerabevakning i brottsbekämpningen – ett enklare förfarande (SOU 2018:62) föreslår att polisen och tre andra myndigheter slipper söka tillstånd för att sätta upp kameraövervakning. Det är bra förslag som har stort stöd hos medborgarna och regering och riksdag bör snabbt gör dem till lag.

Då en säkerhetsforskningsgrupp vid Ekonomihögskolan i Lund i april i år undersökte svenskarnas inställning till kamerabevakning av allmän plats, var 90 procent mycket eller ganska positiva. 82 procent menade att kameror avskräcker brottslighet och 75 procent avvisade påståendet att kameror inkräktar på den personliga integriteten. En undersökning som Datainspektionen gjort visar att även ungdomar är positiva till kamerabevakning, medan de däremot är skeptiska till bevakning av trafiken på internet. Kameror på allmän plats verkar inte hota den personliga integriteten, medan bevakning av internet är mycket känsligare.

Samtidigt som medborgarna är positiva till kamerabevakning har lagstiftningen fram tills nyligen varit mycket restriktiv. Sedan 1970-talet har den personliga integriteten i praktiken gått före den fysiska tryggheten och det har krävt komplicerade processer för att få tillstånd till kamerabevakning. Detta har gällt för privata företag och inte minst för myndigheter som polisen.

I augusti kom den nya kamerabevakningslagen som gör att privata verksamheter inte behöver särskilt tillstånd för att sätta upp bevakningskameror. Det räcker med att själv göra en avvägning mellan nyttan och den eventuella integritetskränkning som kan ske. Alla har väl stött på varningsskyltarna på internet som ber om godkännande för att behandla personuppgifter och det är samma regelverk, EU:s dataskyddsförordning, som ska följas när du vill sätta upp en kamera.

Nu föreslår den nya statlig utredningen att även polisen, tullen, kustbevakningen och säkerhetspolisen ska slippa tillstånd. De ska själva göra en bedömning av balansen mellan integritet och nytta. Det är bra förslag vilket öppnar upp för helt nya möjligheter att skapa trygghet på platser som idag anses otrygga och som bidrar till att hela stadsdelar fastnar i utanförskap.

En viktig källa till personlig trygghet på en plats är att andra människor är närvarande, att det finns ögon som ser platsen och vad som händer där. Ögon är avskräckande för potentiella fridstörare eftersom de både kan leda till direkta ingripanden och till vittnen. De delar av staden som byggts med modernistiska ideal, inte minst de så kallade förstäderna, präglas av att bostäder, arbetsplatser, shopping och nöjen är åtskilda. Det innebär gott om miljöer som under olika tider på dygnet saknar ögon. Den moderna förstaden är också gles med stora obebyggda ytor där det är svårt att se vad som händer. För att vända utvecklingen i våra stadsområden kan kamerabevakning, tillsammans med en aktivare polis och ett vitalt civilsamhälle, göra stor nytta. Teknikutvecklingen går dessutom fort och genom att använda Artificiell Intelligens (AI) kan systemen bli intelligenta. Förutom ansiktsigenkänning och andra spårmetoder, går det att analysera rörelsemönster och beteenden som gör det möjligt att beräkna sannolikheter för att problem ska uppstå. Genom enkla automatiska åtgärder går det att hindra brott, till exempel genom att tända en lampa, sända en ljudsignal eller låsa en dörr.

Självklart ska lagstiftningen präglas av balans mellan integritet och nytta, men det är ett faktum att integritetsfrågor i detta fall klassas lågt av medborgarna, det vill säga av dem som berörs. Det som skulle kunna öka kvaliteten i besluten är om de som tar beslut har genomgått viss utbildning kring hur kamerabevakning fungerar och kanske är certifierade. Vi som dagligen arbetar med analys av konkreta säkerhetsproblem, tycker i övrigt att utredningen har gjort ett bra jobb och regeringen, oavsett vilken det blir, bör snabbt skriva en proposition till riksdagen.

Läs debattartikeln i SvD

Pär Nilsson

VD Confidence

 

Läs fler debattartiklar