Mimer väljer Confidence kamerasystem

Confidence kamerasystem till Västerås största bostadsföretag

Confidence har tecknat ett 5-årigt hyres- och funktionsavtal med Västerås största bostadsföretag, Bostads AB Mimer med totalt cirka 11.300 bostäder, om leverans och driftsättning och av nytt CCTV kamerasystem. Avtalet omfattar initialt 94 kameror inklusive service och underhåll samt bevakningstjänster till ett värde över avtalsperioden motsvarande cirka 3,5 MSEK. Kamerasystemet ingår i Bostads AB Mimers satsning på ökad trygghet nattetid vid flertalet av bolagets utomhusparkeringar. Leverans påbörjas under sommaren med slutleverans i mars 2019.

Hyres- och funktionsavtalet löper över 5 år och inkluderar utöver hårdvara även funktion, service och underhåll samt bevakningstjänster. Affärsupplägget ger genom sin utformning långsiktighet och stabilitet i arbetet med att ytterligare öka säkerhet och trygghet vid bostadsföretagets utomhusparkeringar. Initialt installeras och driftsätts 94 kameror som enligt givet kameratillstånd vid behov kan expanderas till 160 kameror.

Confidence kamerasystem ska genom funktionalitet så som intelligent videoanalys och filteralgoritmer verka för tidig detektering och förebyggande av vandalisering eller förestående brott. Vid eventuellt genomförd vandalisering eller brott kan kamerornas inspelningar användas för effektiv identifiering av förövarna.

”I Sverige drabbas många bostadsområden med utomhusparkeringar av nattlig vandalisering, stölder och bilbränder. Detta är mycket beklagligt och kan påverka ett helt bostadsområde negativt genom ökad otrygghet för de boende utöver höga kostnader för den enskilt drabbade och försäkringsbolag. Mimers kraftfulla initiativ är berömvärt genom att man tar sig an problemet från många håll – inte minst genom moderna tekniska hjälpmedel för att proaktivt minska antalet genomförda brott”, säger Pär Nilsson, vd på Confidence

Bostads AB Mimer ägs till 100 procent av Västerås Stad och kamerasystemet är upphandlat enligt LOU i konkurrens med bland andra Securitas, Stanley och Avarn där Confidence kunde presentera det mest effektiva och kompletta anbudet i förhållande till pris.

”Systemet är en nyinstallation och kommer att binda samman ett flertal utomhusparkeringar till en central punkt vilket ytterligare underlättar och effektiviserar säkerhetsarbetet. Detta är en del av flera insatser utifrån situationell brottsprevention i området. Vi ser fram emot samarbetet med Confidence som blir en viktig kugge i arbetet för ökad trygghet för våra boende i linje med vår vision att bli Sveriges bästa bostadsföretag”, säger Christian Holm, säkerhetsansvarig på Bostads AB Mimer

Om Bostads AB Mimer

Mimer är det största bostadsföretaget i Västerås och ägs av Västerås stad. Mimer äger och förvaltar cirka 11 300 bostäder för över 22 000 Västeråsare. Mimers vision är att bli Sveriges bästa bostadsföretag.
Läs mer om Bostads AB Mimer

För ytterligare information:

Pär Nilsson,
Verkställande direktör

Tel 08 620 82 00
E-post: par.nilsson@confidence.se