Kundcases

  • Confidence underhåller totalt 60 av Vasakronans fastigheter i Stockholm inklusive bl.a....

  • Med uppdrag att samla, bevara, visa och förmedla 1900- och 2000-talskonsten har Moderna Museet en...

  • Ett väl fungerande rättsväsende är en grund för vår demokrati och en förutsättning för...

  • Sveriges största museianläggning etablerades redan 1819 och den nuvarande byggnaden som förutom...