Kameraövervakning lagstiftning

Lagstiftning kameraövervakning – Proposition idag

Proposition avseende lagstiftning och kameraövervakning.

Enligt ett pressmeddelande från Justitiedepartementet, ska Regeringen idag ha överlämnat en proposition till riksdagen med förslag som förenklar för brottsbekämpande myndigheter att sätta upp kameror på allmänna platser. Lagförslaget innebär att kamerabevakningslagen ändras så att Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Kustbevakningen och Tullverket tillåts bedriva kamerabevakning utan tillstånd av Datainspektionen.

Detta känns mycket positivt. Nu hoppas vi på att lagändringen träder i kraft som föreslaget den 1 januari 2020, säger Pär Nilsson, Vd på Confidence

Läs Confidence DEBATTARTIKEL avseende lagstiftning och kameraövervakning 2019-04-09.

Läs fler debattartiklar