Mikael Hägglund – SECTECH 2017

Mikael Hägglund, Confidence Security Sweden AB om säkerhetssystem som en ny säkerhetsrisk under SECTECH 2017. 

Digitalisering av säkerhet
Har säkerhetssystemen blivit en ny risk?

Mikael Hägglund, Affärsområdeschef Brand och Säkerhet på Confidence Security Sweden AB, ger sin syn på hur digitaliseringen av tekniska säkerhetssystem tillsammans med ökad outsourcing av IT, ger upphov till nya utmaningar. Har säkerhetssystemen i sig blivit en säkerhetsrisk? Hur bör ledning och organisation i verksamheterna organisera sig och prioritera i den nya digitaliserade verkligheten för att minimera kritiska risker?

Inspelningen är från SECTECH 2017, den 21 november och är ca 30 minuter.

För ytterligare information eller om du har frågor kring säkerhet och de nya utmaningarna i samband med digitaliseringen av säkerhetsfunktioner och system vänligen kontakta:

Mikael Häggund
mikael.hagglund@confidence.se
direkt: 0705 44 20 50