Naturhistoriska riksmuseet

Sveriges största museianläggning etablerades redan 1819 och den nuvarande byggnaden som förutom geologiskt och biologiskt museum även inrymmer ett planetarium och Sveriges enda iMAX-biograf invigdes 1916.

Med en halv miljon besökare årligen, drygt 250 medarbetare och över 400 gästforskare är Naturhistoriska Riksmuseet landets ledande kunskapscentrum inom naturvetenskap med uppdraget att bland annat främja intresset för och kunskapen och forskningen om universums, jordens och livets uppbyggnad och utveckling, biologisk mångfald, människans biologi samt miljö och landskap.

Att trygga såväl medarbetare och besökare som unika samlingar kräver ett väl fungerande brandskydd. Det befintliga brandskyddet bestod av flera separata och daterade system där underhållet blivit kostsamt och försvårades av brist på reservdelar. Detta föranledde en upphandling från Statens Fastighetsverk där valet föll på Confidence som leverantör och integratör.

Den färdiga leveransen bestod dels i en modern adresserbar brandlarmsanläggning från Eltek med totalt cirka 2500 larmpunkter bestyckade med avancerade kombidetektorer såväl som samplande system, dels ett nytt talat utrymningslarm från Bosch för att säkra en effektiv och säker utrymning vid händelse av brand.

Såväl brandlarmet som det kombinerade högtalar- och utrymningslarmssystemet bygger på en decentraliserad arkitektur som är särskilt väl lämpad för komplexa installationer och stora anläggningar.

För att skapa god överblick och underlätta administration integrerades samtliga undersystem i ett överordnat system där anläggningsskötare har total kontroll över brandskyddets samtliga funktioner i en enhetlig miljö.

Resultatet är en trygg och säker mötesplats för alla som vill veta mer om oss själva, vår omgivning och dess ursprung.