Nu förstärker vi organisationen ytterligare

Under februari och mars välkomnade Confidence ytterligare fyra kompetenta medarbetare till företaget. Mot bakgrund av bolagets ökade affärsvolymer är det positiva resultatet av satsning på nyrekrytering av teknisk personal mycket glädjande. Även ekonomienheten har i syfte att bibehålla en fortsatt hög effektivitet under volymökningen fått en viktig resursförstärkning.

Tim Funck, Tekniker Säkerhet, kommer senast från HG Elektronik där han arbetat som tekniker med arbetsledaransvar. Tim har lång och bred erfarenhet från Säkerhetsbranschen och kommer i huvudsak arbeta med inriktning eftermarknad.

Mikael Jones, Tekniker Brand, kommer senast från Barkarby Elinstallationer AB. Där arbetade han som serviceelektriker och områdesansvarig över Vallentuna kommun. Mikaels arbetsuppgifter hos Confidence blir i huvudsak med inriktning på eftermarknad.

Robin Alvebrand, Servicetekniker, förstärker Confidence utförandeorganisation inom främst felavhjälpande service och förebyggande underhåll avseende säkerhet och brand. Robin kommer närmast från Garda Alarm där han arbetat med bl.a. installation och service samt merförsäljning.

Sandra Postner, Redovisning, ansluter till ekonomiavdelningen för arbete med leverantörs- och kundreskontra, redovisning och rapportering. Sandra kommer närmast från avslutade studier i företagsekonomi vid Stockholms Universitet och har tidigare erfarenhet av Confidence under sin studietid, då som ekonomiassistent.

”Resultatet bekräftar vikten av vår strävan och målsättningen att vara branschens mest attraktiva arbetsgivare. Våra fyra nya hälsas varmt välkomna till Confidence där de kommer att bli viktiga medarbetare och bidra till det ständigt fortgående arbetet att bygga branschens bästa säkerhetsteam och målet att nå högsta personal- och kundnöjdhet”, säger Mats Engström, VD på Confidence