Certifieringar
Om oss

För att säkerställa en god och trygg leverans till våra kunder krävs det att vi alltid har rätt kompetens, att våra processer och rutiner är effektiva och kvalitetssäkrade samt att våra verktyg och stödsystem håller högsta klass. Detta säkerställs bland annat genom olika certifieringar där ett extern certifieringsorgan löpande följer upp att vi lever upp till satta standarder.

Kvalitets- och ledningssystem – ISO 9001

Vårt lednings- och kvalitetssystem säkerställer en effektiv leverans med hög kvalitet och beskriver hur vi löpande arbetar med ständiga förbättringar för att fortsätta att möta och överträffa våra kunders behov.

Behörig ingenjör CCTV – SSF 1062 utgåva 2

Certifiering av Behörig ingenjör CCTV-anläggning – Konstruktion säkerställer att vi har personal med rätt kunskap och behörighet för konstruktion och installation av kameraanläggningar som uppfyller samtliga normer och krav. Certifikat nr 10-478.

Anläggarfirma CCTV – SSF 1061 utgåva 1, klass 3 och 4

Denna norm som tagits fram av branschorganisationen Swelarm har som syfte att öka kvaliteten på utförda installationer av kameraanläggningar. Genom att vara certifierad mot denna norm säkerställer vi att vår organisation, vår kompetens, våra processer, lokaler och stödsystem lever upp till satta krav för vi skall leverera kameraanläggningar som motsvarar satta normer samt kundens krav och förväntningar.

Certifikat nr:13-399

Anläggarfirma Brandlarm - SBF 1008 utgåva 2

Normen för anläggarfirma brandlarm ställer krav avseende personalkompetens, rutiner och uppföljningssystem på anläggarföretag som installerar brandlarm. Genom certifiering enligt normen säkerställer Confidence att våra installationer lever upp till gällande regler och normer.

Certifikat nr SBSC: 2-449

Anläggarfirma Inbrottslarm – SSF 1015 utgåva 2, Larmklass 4

Denna norm är framarbetad av Svenska Stöldskyddsföreningen för företag som installerar inbrottslarm. I normen ställs krav på personal, utbildning och uppföljning för att säkerställa att arbetet utförs professionellt och fackmannamässigt med god kvalitet. Confidence uppfyller normen och har certifiering för den högsta larmklassen, (Larmklass 4).

Certifikat nr SBSC: 0-1131

Medlem i SäkerhetsBranschen 2017