Personuppgiftspolicy

Webbplatsen Confidence.se, Confidence International AB (publ), Esplanaden 3 B, 172 67 Sundbyberg, inklusive dotterbolag, nedan kallat "Confidence".

Genom att använda Confidence.se accepterar du innehållet i Personuppgiftspolicyn. Om du inte accepterar innehållet i Personuppgiftspolicyn bör du inte använda Confidence.se. Confidence kan när som helst ändra innehållet i Personuppgiftspolicyn och du bör därför regelbundet läsa den.

Confidence använder cookies på Confidence.se. En cookie är en liten textfil som sparas i din dator så att webbplatsen vet att du besökt den tidigare nästa gång du besöker Confidence.se. En cookie kan inte identifiera dig personligen utan endast den webbläsare som finns installerad på den dator du använder vid besöket. En cookie kan inte innehålla virus.

Confidence använder cookies för att ta reda på hur och när Confidence.se används i förbättringssyfte.

Om du inte vill acceptera cookies kan du ändra inställningarna i din webbläsare avseende cookies. Detta medför dock att delar av Confidence.se inte kommer att kunna användas eller fungera korrekt.

Confidence inhämtar inga personuppgifter om dig som du inte själv valt att lämna.

När du beställer en produkt eller en tjänst från Confidence blir du tillfrågad att lämna vissa obligatoriska uppgifter och ibland även frivilliga uppgifter. Sådana uppgifter lagras i Confidence databaser och används i syfte att kunna förse dig med efterfrågad produkt eller tjänst, att förbättra och vidareutveckla Confidence.se samt för statistiska ändamål. Confidence vidarebefordrar inte dina personuppgifter till utomstående utan ditt tillstånd. För nyss nämnda syften kan dock Confidence komma att lämna ut sådan information till filialer och bolag inom samma koncern som Confidence samt till leverantörer och andra samarbetspartners i Sverige, EU och tredje land. Confidence kan vidare komma att lämna ut dina personuppgifter om Confidence är skyldigt att göra så enligt lag eller domstolsbeslut. När du lämnar personuppgifter till Confidence enligt ovan samtycker du därmed till att sådant utlämnande av dina personuppgifter får ske.

Confidence har en adekvat säkerhet för att skydda dina personuppgifter. Confidence kan trots detta inte garantera att dina personuppgifter i varje situation är helt skyddade mot förluster, förvanskningar och obehörig åtkomst. Confidence gör dock kontinuerliga uppdateringar av säkerhetssystemen.

Confidence.se kan innehålla länkar till webbplatser som inte ägs av Confidence. Confidence ansvarar inte för innehållet på sådana webbplatser.