Gerth Svensson

Arbetande styrelseordförande, Confidence International AB (publ.)

Q2 var kvartalet som förändrade Confidence DNA för alltid. Svensk säkerhetsmarknad fick en större och helt ny typ av aktör på marknaden. Här utvecklar koncernens arbetande styrelseordförande sin syn på rationalen bakom förändringen, koncernens affärsmodell och vägen framåt.

Efter att Gerth är klar nedan, passa på att läsa om vad våra tre divisioner har att erbjuda!