Förenklad kameralag

Regeringsförslag: Kamerabevakning i kollektivtrafik och apotek – ett enklare förfarande

Regeringen föreslår att kamerabevakningslagen (2018:1200) ändras så att kravet på tillstånd till kamerabevakning tas bort för bevakning i färdmedel som används i kollektivtrafik och för stations-, terminal- och hållplatsområden som används för sådan trafik…


Läs mer blogginlägg