Regulatoriska meddelanden

Confidence International AB (publ,) - Årsredovisning 2017

Årsredovisningen kan läsas i bifogad PDF-fil, eller rekvireras som utskrift från:

Skrivrättelse: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CONFIDENCE INTERNATIONAL AB (PUBL)

Skrivrättelsen avser felaktig veckodag för årsstämma - Korrekt dag är enligt nedan ONSDAGEN den 9 maj. Aktieägarna i Confidence International AB (publ), org. nr. 556291-7442 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma. Tidpunkt: Onsdagen den 9 maj 2018, klockan 14.00. Plats: Confidence International AB (publ), Esplanaden 3 B, 172 67, Sundbyberg.

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CONFIDENCE INTERNATIONAL AB (PUBL)

Aktieägarna i Confidence International AB (publ), org. nr. 556291-7442 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma. Tidpunkt: Torsdagen den 9 maj 2018, klockan 14.00. Plats: Confidence International AB (publ), Esplanaden 3 B, 172 67, Sundbyberg.

Finansiell förstärkning för Confidence International

Styrelsen i Confidence International AB har för avsikt att inför ordinarie bolagsstämma lämna förslag till stämman att fatta beslut om att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Målet är att tillföra bolaget 17,7 MSEK före emissionskostnader. 

Bokslutskommuniké 2017

Styrelsen för Confidence International AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande rapport för perioden januari-december 2017

Ny CFO på Confidence International AB

Anna Tjernell tillträder rollen som tillförordnad CFO på Confidence från och med den 12 december 2017. Anna som ansluter till bolagets ledningsgrupp, kommer närmast från Swedeltaco samt MIPS AB (publ), där hon haft rollen som CFO. 

Kvartalsrapport tredje kvartalet 2017

Styrelsen för Confidence International AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande rapport för perioden januari-september 2017

Ny försäljningschef på Confidence

Mikael Pettersson tillträder som ny försäljningschef för Confidence och ingår därmed i bolagets företagsledning. Mikael kommer närmast från Caverion, där han haft rollen som affärsområdeschef. Mikael tillträder posten som försäljningschef den 1 februari 2018.

Pär Nilsson ny Vd för Confidence International AB

Pär Nilsson har utsetts till Vd och koncernchef för Confidence International AB från och med den 19 oktober 2017.

VD-byte på Confidence International AB

Mats Engström lämnar sin position som VD och Koncernchef för Confidence International AB per den 15 september 2017. CFO Pär Nilsson har av Confidence styrelse utsetts till tillförordnad VD och Koncernchef från samma dag. Pär Nilsson har sedan 2015 varit CFO för Confidence och har tidigare erfarenhet som VD och CFO i större organisationer. Rekrytering…

Kvartalsrapport andra kvartalet 2017, Confidence International AB

Styrelsen för Confidence International AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande rapport för perioden januari-juni 2017.

Kvartalsrapport första kvartalet 2017, Confidence International AB

Styrelsen för Confidence International AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande rapport för perioden januari-mars 2017

Kommuniké från årsstämma - Confidence International AB

Confidence International AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, rapporterar från årsstämma 2017-05-11 Väsentliga beslut som fattades på årsstämman:

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CONFIDENCE INTERNATIONAL AB (PUBL)

Aktieägarna i Confidence International AB (publ), org. nr. 556291-7442 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma. Tidpunkt: Torsdagen den 11 maj 2017, klockan 14.00. Plats: Confidence International AB (publ), Esplanaden 3 B, 172 67, Sundbyberg.

Confidence International AB (publ,) - Årsredovisning 2016

Årsredovisningen kan läsas i bifogad PDF-fil, eller rekvireras som utskrift från:

Komplettering: Enaco väljer Confidence för större säkerhetsentreprenad

Komplettering av pressmeddelande publicerat 21 mars 2017, 14.00. Komplettering avser avsaknad av ordervärde vilket anges i denna. En av Europas ledare inom datacenter väljer Confidence för en första delleverans av integrerat säkerhetssystem för ett större datacenter i Stockholm. Avtalet har tecknats med Enaco Sverige AB som ansvarar för byggnationen av det nya datacentret. Den samlade…

Enaco väljer Confidence för större säkerhetsentreprenad

En av Europas ledare inom datacenter väljer Confidence för en första delleverans av integrerat säkerhetssystem för ett större datacenter i Stockholm. Avtalet har tecknats med Enaco Sverige AB som ansvarar för byggnationen av det nya datacentret. Den samlade säkerhetsleveransen omfattar bland annat inbrottslarm, passagesystem och kameraövervakning som helt eller delvis integreras med varandra. I åtagandet…

Atrium Ljungberg väljer Confidence för brandskydd av Sickla Front II

Confidence och Atrium Ljungberg ingår avtal om leverans och installation av brandsäkerhetslösning för 39,000 kvm i Sickla, Nacka kommun. Projektet, Sickla Front II, omfattar totalt ca 25,000 kvm uthyrbar area för stora och små kontorsverksamheter där Domstolsverket tillhör en av de större. Arbetet påbörjas under andra kvartalet 2017 och ska vara fullt i drift i…

Bokslutskommuniké 2016

Styrelsen för Confidence International AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande rapport för perioden januari-december 2016

Säkerhetsspecialisten fortsätter växa – Ny tung trio går till Confidence

Confidence har rekryterat tre mycket erfarna specialister till bolagets eftermarknads- och projektteam. Rekryteringarna ingår i Confidence strategi och satsning på att befästa positionen som säkerhetsspecialisten med fokus på högsta kundnöjdhet.