Regulatoriska meddelanden

Kvartalsrapport andra kvartalet 2017, Confidence International AB

Styrelsen för Confidence International AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande rapport för perioden januari-juni 2017.

Kvartalsrapport första kvartalet 2017, Confidence International AB

Styrelsen för Confidence International AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande rapport för perioden januari-mars 2017

Kommuniké från årsstämma - Confidence International AB

Confidence International AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, rapporterar från årsstämma 2017-05-11 Väsentliga beslut som fattades på årsstämman:

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CONFIDENCE INTERNATIONAL AB (PUBL)

Aktieägarna i Confidence International AB (publ), org. nr. 556291-7442 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma. Tidpunkt: Torsdagen den 11 maj 2017, klockan 14.00. Plats: Confidence International AB (publ), Esplanaden 3 B, 172 67, Sundbyberg.

Confidence International AB (publ,) - Årsredovisning 2016

Årsredovisningen kan läsas i bifogad PDF-fil, eller rekvireras som utskrift från:

Komplettering: Enaco väljer Confidence för större säkerhetsentreprenad

Komplettering av pressmeddelande publicerat 21 mars 2017, 14.00. Komplettering avser avsaknad av ordervärde vilket anges i denna. En av Europas ledare inom datacenter väljer Confidence för en första delleverans av integrerat säkerhetssystem för ett större datacenter i Stockholm. Avtalet har tecknats med Enaco Sverige AB som ansvarar för byggnationen av det nya datacentret. Den samlade…

Enaco väljer Confidence för större säkerhetsentreprenad

En av Europas ledare inom datacenter väljer Confidence för en första delleverans av integrerat säkerhetssystem för ett större datacenter i Stockholm. Avtalet har tecknats med Enaco Sverige AB som ansvarar för byggnationen av det nya datacentret. Den samlade säkerhetsleveransen omfattar bland annat inbrottslarm, passagesystem och kameraövervakning som helt eller delvis integreras med varandra. I åtagandet…

Atrium Ljungberg väljer Confidence för brandskydd av Sickla Front II

Confidence och Atrium Ljungberg ingår avtal om leverans och installation av brandsäkerhetslösning för 39,000 kvm i Sickla, Nacka kommun. Projektet, Sickla Front II, omfattar totalt ca 25,000 kvm uthyrbar area för stora och små kontorsverksamheter där Domstolsverket tillhör en av de större. Arbetet påbörjas under andra kvartalet 2017 och ska vara fullt i drift i…

Bokslutskommuniké 2016

Styrelsen för Confidence International AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande rapport för perioden januari-december 2016

Säkerhetsspecialisten fortsätter växa – Ny tung trio går till Confidence

Confidence har rekryterat tre mycket erfarna specialister till bolagets eftermarknads- och projektteam. Rekryteringarna ingår i Confidence strategi och satsning på att befästa positionen som säkerhetsspecialisten med fokus på högsta kundnöjdhet.

Kvartalsrapport tredje kvartalet 2016, Confidence International AB

Styrelsen för Confidence International AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande rapport för perioden januari-september 2016

Fabege väljer Confidence – Tecknar ramavtal avseende teknisk säkerhet, brand och service

Fabege AB, en av Sveriges ledande förvaltare av egenägda fastigheter, väljer Confidence som säkerhetspartner genom ramavtal. Avtalet omfattar produkter och tjänster inom säkerhet, brand och service och löper över 3 år.

SJ väljer Confidence – Centralt administrerat inpasserings- och larmsystem för personalutrymmen

SJ och Confidence avtalar om delleverans av centralt administrerbart system för larm- och inpassering till personalutrymmen. Inledande order avser system för personalutrymmen vid Malmö och Göteborgs stationer att styras och administreras från Stockholm. Installation och driftsättning av de inledande stationerna har påbörjats och slutförs under hösten 2016.

Kvartalsrapport Q2 2016, Confidence International AB

Styrelsen för Confidence International AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande rapport för perioden januari-juni 2016

Kvartalsrapport Q1 2016, Confidence International AB

Styrelsen för Confidence International AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande rapport för perioden januari-mars 2016

Kommuniké från årsstämma - Confidence International AB

Confidence International AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, rapporterar från årsstämma 2016-05-12

Confidence International AB (publ,) - Årsredovisning 2015

Årsredovisningen kan läsas i bifogad PDF-fil, eller rekvireras som utskrift från:

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CONFIDENCE INTERNATIONAL AB (PUBL)

Aktieägarna i Confidence International AB (publ), org. nr. 556291-7442 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma. Tidpunkt: Torsdagen den 12 maj 2016, klockan 14.00. Plats: Confidence International AB (publ), Esplanaden 3 B, 172 67, Sundbyberg. 

Bokslutskommuniké 2015

Styrelsen för Confidence International AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande rapport för perioden januari-december 2015

Kvartalsrapport Q3 2015, Confidence International AB

Styrelsen för Confidence International AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande delårsrapport för perioden januari-september 2015