Regulatoriska meddelanden

Kvartalsrapport tredje kvartalet 2016, Confidence International AB

Styrelsen för Confidence International AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande rapport för perioden januari-september 2016

Fabege väljer Confidence – Tecknar ramavtal avseende teknisk säkerhet, brand och service

Fabege AB, en av Sveriges ledande förvaltare av egenägda fastigheter, väljer Confidence som säkerhetspartner genom ramavtal. Avtalet omfattar produkter och tjänster inom säkerhet, brand och service och löper över 3 år.

SJ väljer Confidence – Centralt administrerat inpasserings- och larmsystem för personalutrymmen

SJ och Confidence avtalar om delleverans av centralt administrerbart system för larm- och inpassering till personalutrymmen. Inledande order avser system för personalutrymmen vid Malmö och Göteborgs stationer att styras och administreras från Stockholm. Installation och driftsättning av de inledande stationerna har påbörjats och slutförs under hösten 2016.

Kvartalsrapport Q2 2016, Confidence International AB

Styrelsen för Confidence International AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande rapport för perioden januari-juni 2016

Kvartalsrapport Q1 2016, Confidence International AB

Styrelsen för Confidence International AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande rapport för perioden januari-mars 2016

Kommuniké från årsstämma - Confidence International AB

Confidence International AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, rapporterar från årsstämma 2016-05-12

Confidence International AB (publ,) - Årsredovisning 2015

Årsredovisningen kan läsas i bifogad PDF-fil, eller rekvireras som utskrift från:

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CONFIDENCE INTERNATIONAL AB (PUBL)

Aktieägarna i Confidence International AB (publ), org. nr. 556291-7442 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma. Tidpunkt: Torsdagen den 12 maj 2016, klockan 14.00. Plats: Confidence International AB (publ), Esplanaden 3 B, 172 67, Sundbyberg. 

Bokslutskommuniké 2015

Styrelsen för Confidence International AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande rapport för perioden januari-december 2015

Kvartalsrapport Q3 2015, Confidence International AB

Styrelsen för Confidence International AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande delårsrapport för perioden januari-september 2015

Kvartalsrapport Q2 2015, Confidence International AB

Styrelsen för Confidence International AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande delårsrapport för perioden januari-juni 2015

Confidence International utser ny CFO

Pär Nilsson tillträder som ny CFO för Confidence och blir därmed även medlem av koncernledningen. Pär tillför gedigen erfarenhet, drivkraft och kompetens vilket säkerställer ett fortsatt högt tempo i utvecklingen av Confidence. Pär tillträder posten som CFO den 10 augusti.

Skanska väljer Confidence för stor säkerhetsentreprenad

Skanska Sverige AB väljer Confidence och tecknar avtal om leverans av integrerad säkerhetsanläggning för en större entreprenad i Stockholm. Den samlade säkerhetslösningen omfattar bland annat leverans av inbrottslarm, passagesystem och kameraövervakning som helt eller delvis integreras med varandra. I åtagandet ingår även tjänster för utbildning, service, underhåll och stödtjänster. Arbetet påbörjas hösten 2015 och beräknas…

Vattenfall väljer Confidence för ytterligare två säkerhetsanläggningar

Vattenfall Vattenkraft väljer Confidence och tecknar avtal om två större säkerhetsinstallationer vid kraftanläggningar norra Sverige. Affärsöverenskommelsen om utökat samarbete är en stor framgång för Confidence satsning på expertis och säkerhetslösningar anpassad för kritisk infrastruktur. De två säkerhetsprojekten med tonvikt på övervakningsteknik och CCTV kamerasystem levereras till kraftanläggningar i norra Sverige och värderas till ca 9…

Confidence ingår svenskt distributionsavtal för Notifier by Honeywell brandlarm

Confidence Security Sweden AB har tecknat avtal med Novar Systems Ltd (Honeywell), avseende distribution av Notifier by Honeywell brandlarm på den svenska marknaden. Notifier by Honeywell brandlarm är väl etablerat varumärke på den svenska marknaden och har sedan 1996 distribuerats via Honeywell till ett rikstäckande nät av framstående säkerhets- och brandspecialister. Utöver distributionsrättigheterna ingår åtagande…

Kommuniké från årsstämma - Confidence International AB

Confidence International AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, rapporterar från årsstämma 2015-05-07

Justering av handlingar inför Confidence årsstämma den 7 maj

Confidence International AB (publ) har idag inför bolagets årsstämma den 7:e maj, justerat underlaget ”Valberedningens fullständiga förslag till beslut; punkt 11” avseende föreslagna styrelsearvoden för verksamhetsåret 2015.

Kompletterande handlingar inför Confidence årsstämma tillgängliga på bolagets hemsida

Confidence International AB (publ) har idag kompletterat handlingar och underlag inför bolagets årsstämma med ”Valberedningens fullständiga förslag till beslut”. 

Nyemission övertecknad – Stort intresse för Confidence International AB

Nyemissionen i Confidence International AB (publ) har tecknats till 158,6 procent. Emissionen med företrädesrätt för bolagets aktieägare, för vilken teckningsperioden avslutades den 10 april 2015, har övertecknats och styrelsen har beslutat att till fullo utnyttja överteckningsoptionen om högst 5 200 000 aktier. Sammanlagt tillförs Bolaget därmed cirka 11,3 MSEK före emissionskostnader.

Confidence International AB (publ,) - Årsredovisning 2014

Årsredovisningen kan läsas i bifogad PDF-fil, eller rekvireras som utskrift från: