CONFIDENCE KUNDKATEGORIER

Säkerhet och brandlarm för kritisk infrastruktur, fastighet, industri, hotell och konferensanläggningar är våra fokusområden.

För att vara specialisten, så krävs det att vi förstår våra kunders verksamheter, utmaningar och krav. Vi har därför valt att fokusera på målgrupper där säkerhet är en viktig del i den dagliga verksamheten. Vår långa erfarenhet och investeringar i kunskap skall ge dig som kund tryggheten i att vi vet vilka speciella krav som finns i din verksamhet.

Säkerhet och brandlarm för
KRITISK INFRASTRUKTUR

Långt innan hotbilden mot vårt samhälles infrastruktur ökat, så hade Confidence startat med att skydda våra elnät, kommunikationer och rent vatten. Kunderna finns bland el-leverantörer, datahallsoperatörer, operatörer av spårbunden trafik, telekom bolag etc. En gemensam nämnare för dessa är att deras verksamheter finns över stora geografiska områden, där man vill ha en samlad säkerhetslösning, oftast mot en egen ägd bevakningscentral.

certifierad säkerhet och brandlarm för kritisk infrastruktur

Säkerhet och brandlarm för
FASTIGHET

Fastighetsägare har många gånger en stor bredd vad det gäller sitt bestånd, från äldre kulturbyggnader till traditionella kontors-, bostads- och industrifastigheter, vilket många gånger kan vara utmanande i förvaltningsfasen. Gemensamt är dock behovet av en god driftsekonomi och samtidigt skapa trygga och säkra fastigheter, där teknik och tjänster genererar värde och nytta för såväl ägare som brukare. Confidence har en lång erfarenhet av att leverera lösningar som bidrar till att säkra fastigheten.

säkerhet och brandskydd för fastigheter

Säkerhet och brandlarm för
INDUSTRI

Ett avbrott i tillverkningen eller förlust av lagret hos en industri, kan få förödande konsekvenser eller tom. göra att företaget går i konkurs. Att då ha en genomtänkt säkerhetslösning tillsammans med Confidence kan vara skillnaden på framgång eller katastrof. Många gånger är miljöerna väldigt utmanande och det krävs tekniskt avancerade löningar för att uppnå ett säkert skydd och där kommer Confidence in med sin långa erfarenhet att hitta rätt lösning.

Säkerhet och brandlarm för industri

Säkerhet brandlarm och hotellås för
HOTELL & KONFERENS

Confidence är sedan snart 30 år, marknadsledande inom hotellsäkerhet och har en unik position och kompetensprofil för att bistå större och mindre aktörer med kompletta säkerhetslösningar för dessa miljöer. I hotell, konferensanläggningar, kontorshotell och liknande miljöer, där tidsavgränsad behörighet till rum och resurser är en central del av affärsmodellen, är funktion, enkelhet, kvalitet och totalekonomi på låssystemen avgörande för verksamhetens framgång.

30 år inom hotellsäkerhet

© Copyright - Confidence International AB (publ.)