CONFIDENCE KUNDKATEGORIER

Säkerhet och brandlarm för kritisk infrastruktur, fastighet, industri, hotell och konferens, offentlig sektor och bank och finans är våra fokusområden.

För att vara specialisten, så krävs det att vi förstår våra kunders verksamheter, utmaningar och krav. Vi har därför valt att fokusera på målgrupper där säkerhet är en viktig del i den dagliga verksamheten. Vår långa erfarenhet och investeringar i kunskap skall ge dig som kund tryggheten i att vi vet vilka speciella krav som finns i din verksamhet.