SYSTEM- OCH LÖSNINGAR

Säkerhetssystem brandlarm och hotellsäkerhet är Confidence fokus.

Ett väl fungerande säkerhetsarbete kräver långsiktighet i såväl tekniska lösningar som i de mer mjuka och ofta verksamhetsnära delarna som processer, rutiner och väl fungerande samarbetsavtal. Detta förutsätter ett förtroende för leverantörens säkerhetskompetens och ingående förståelse för kundens verksamhet.

Confidence erbjuder samtliga delar inom säkerhetssystem brandlarm och hotellsäkerhet. Från analys och rådgivning via tekniska installationer, service och underhåll till mervärdesskapande tjänster och funktionsansvar. Till detta levererar vår kortproduktion alla typer av passerkort och nyckelkort.