Inbrottslarm

Ett inbrott leder nästan alltid till stora konsekvenser ifråga om verksamhetsstörningar och produktionsbortfall. Ofta drabbas även tredje part, vilket påverkar kundrelationer och varumärket. Dessutom skapar det en stor otrygghet och osäkerhet hos personalen vilket kan påverka trivsel, sjuktal m.m. Av dessa skäl ställs idag hårda krav på skalskydd och larm i de flesta verksamheter, där kan Confidence bidra med sin långa erfarenhet att ta fram rätt lösning.

Passerkontroll

Passersystemet spelar en central roll i personflödet i en verksamhet. Det kan vara både egen personal, kunder, leverantörer och andra som har behov av smidig tillgång till lokaler och resurser på ett kontrollerat sätt, samtidigt som accessen enkelt skall kunna begränsas eller helt förhindras för icke behöriga. Confidence har sedan starten arbetat med att ersätta nyckeln med ett kort för säker och enkel hantering vid öppning av dörrar.

Kamerasystem

En kamera kan ofta lösa uppgifter där vi själva inte räcker till, men allt oftare använder vi kameror som en naturlig del i att skapa en trygg, säker och effektiv verksamhet. Utöver att dokumentera, larma och verifiera oönskade händelser, erbjuder dagens moderna kamerateknik nya möjligheter att effektivisera och förenkla rutiner samt arbetsuppgifter. Det kan vara inpassering i garage, indikera risk för snöras, ledsagning av ensamarbetande m.m. Tekniken möjliggör också att se i miljöer där det tidigare varit omöjligt tex. i totalt mörker.