välkommen till confidence monter på skydd 2018

Under årets viktigaste säkerhetsmässa, SKYDD 2018, presenterar vi och delar med oss av våra lösningar och erfarenheter inom flera viktiga säkerhetsområden.

Träffa oss på plats! Vi har bemannat montern med ledande specialister inom analys, teknik, projektledning och funktionsanpassning inom områdena Brand, säkerhetsteknik och elektroniska låssystem.

Träffa specialisten inom säkerhet - Välkommen till Confidence i monter A18:28

SKYDD arrangeras på Stockholmsmässan 23-25 oktober 2018

Kritisk Infrastruktur

  • Energi
  • Datacenter
  • Offentlig miljö

Anläggningar med stor geografisk spridning och/eller med ett högt skyddsbehov.

Vi är specialister på säkerhetslösningar anpassade för kunder inom produktion och distribution av el, publika transporter samt telekom.

Fastighet och Industri

  • Kommersiella och publika fastigheter
  • Industrianläggningar

Våra kunder är ägare eller förvaltare av större och mindre fastighetsbestånd samt stora och medelstora slutkunder inom såväl industri- som tjänsteföretag.

Våra brand- och säkerhets-lösningar organiserar fastigheternas  säkerhets-system oavsett geografisk spridning. 

Hotell & konferens-anläggningar

  • Hotell- och hotellkedjor
  • Konferensanläggningar

Våra kunder utgörs av såväl enskilda hotell som hotellkedjor samt publika anläggningar. 

Marknadsledande elektroniska låssystem, kameraövervakning samt säkerhetssystem som erbjuds som integrerade lösningar eller som fristående funktioner.