SvD näringsliv Debatt: Mats Engström, ”Samhällskritiska system lämnas oskyddade”

 ”Samhällskritiska system lämnas oskyddade”

Confidence Vd, Mats Engström i debattartikel i SvD Näringsliv den 14 maj.

2004 avvecklades driftvärnet, den del av hemvärnet som skulle skydda kritisk infrastruktur. Den som vill sabotera samhällsviktig infrastruktur kan numera göra det tämligen ostörd. I Sverige är det enkelt att vara ”vettvilling”, terrorist, spion eller sabotör, skriver Mats Engström, vd Confidence International. 

Läs hela debattartikeln här i bloggen eller direkt på SvD Näringsliv

DEBATT | DRIFTVÄRNET SvD Näringsliv 2017-05-14

Årets Folk och Försvar-konferens kom att handla om den förändrade hotbilden mot Sverige och statsminister Stefan Löfvén underströk i sitt tal att Sverige nu måste investera mer i sin säkerhet. Men debatten fokuserar oftast på den militära delen och missar bristerna på skydd av det civila samhället. Och när vi diskuterar civilt skydd är det oftast it-skydd. Men vi missar att det inte bara handlar om att skydda våra känsliga system från elektroniska intrång, utan att fysiska intrång är minst lika allvarliga. Här finns en stor omedvetenhet om hur vi bäst skyddar oss, samtidigt som vi i säkerhetsbranschen märker ett ökande intresse genom alltfler förfrågningar om skydd kring objekt, även samhällskritiska objekt, som är förvånansvärt oskyddade.

2004 avvecklades driftvärnet, den del av hemvärnet som skulle skydda kritisk infrastruktur. Driftvärnet bildades 1944 och delar av det fanns knutna till Statens vattenfallsverk, Televerket, Postverket, Statens järnvägar och speciellt skyddsvärda objekt. De statliga verken har under 1990-talet bolagiserats och konkurrensutsatts vilket har gjort marknaderna för el, tele, post och järnvägar effektivare och mer dynamiska, men tyvärr har utvecklingen lämnat infrastrukturen värnlös. Kraftstationer, elledningar och kommunikationsnät finns spridda över hela landet, över många olika operatörer, och är i praktiken obevakade. Driftvärnet avvecklades utan att ersättas av något, vilket kan ha varit en bra idé om vi gått in i den eviga freden.

I Sverige finns en mängd statliga, kommunala och privata verksamheter och företag som liksom de affärsdrivande verken hade en roll i totalförsvaret och därmed också ett utvecklat säkerhetsarbete. Dessa har omstrukturerats, konkurrensutsatts och i många fall sålts, allt för att öka dynamiken och effektiviteten i verksamheten. Men det säkerhetstänkande som fanns inom dessa organisationer har gått förlorat, ofta i samband med att fastigheter sålts eller fastighetsdriften lagts ut på entreprenad.

Sverige är ett öppet land och för den som exempelvis vill gräva i marken är det enkelt att via olika webbtjänster få veta det mesta om hur el- och kommunikationsledningar är dragna. Större objekt är synliga i terrängen och saknar i praktiken både bevakning och effektivt skalskydd. Förra året rasade en över 300 meter hög radio- och tv-mast utanför Borås för att någon lossat staglinorna. Vi vet fortfararande inte vem och varför, men vi vet att det saknades bevakning och skydd. Och så är det på område efter område. Den som vill sabotera samhällsviktig infrastruktur kan numera göra det tämligen ostörd. I Sverige är det enkelt att vara ”vettvilling”, terrorist, spion eller sabotör.

Elnät, kommunikationsnät och transportknutpunkter måste återfå det fysiska skyddet. Inte minst behöver skyddet av vår infrastruktur för el höjas. Utan el fungerar inget av allt det andra. Viktigt meddelande till allmänheten är meningslöst om ingen kan ta emot det.

En konstadseffektiv möjlighet vore att återupprätta driftvärnet som en speciell del av hemvärnet och knyta driftvärnsenheter till specifika skyddsobjekt. Kort mobiliseringstid och lokalkännedom är hemvärnets stora fördelar och det måste kunna utnyttjas. I dag finns dessutom stora möjligheter att ha ett aktivt skydd innan personal är på plats. Det kostar mycket stora pengar att bygga säkra stängsel runt våra känsliga objekt och även sådana är i bästa fall fördröjande. Sensorer, markradar och kameror integrerade i smarta system kan installeras för väsentligt lägre kostnad. Sådana system kan avskräcka, dokumentera, varna och korta tiden det tar för personal att rycka ut. Systemen kan integreras i it-skyddet i övrigt eftersom it-säkerheten och den fysiska säkerheten är två sidor av samma sak. Det är ingen idé att öka it-säkerheten om inte det fysiska skyddet samtidigt uppgraderas. It och fysisk säkerhet hänger ihop, liksom det militära och det civila försvaret gör det. Det är dags att vi återigen börjar tala om vårt totalförsvar.

Mats Engström

Vd Confidence International AB (publ.)