säkerhet och brandskydd för kriminalvården

Teknisk säkerhet och brandskydd för Kriminalvården

Kriminalvården och Confidence tecknar ramavtal inom teknisk säkerhet och brandskydd

Kriminalvården tecknar ramavtal med Confidence avseende teknisk säkerhet och brandskydd. Ramavtalet, som saknar kontrakterat ordervärde, omfattar installation av säkerhetstekniska telesystem på Kriminalvårdens anläggningar i hela landet. Avtalet avser nyproduktion, renoveringar, kompletteringar, uppgraderingar av säkerhetstekniska telesystem inom anstalt, häkte och frivård. Antalet avtalspartner till kriminalvården inom detta område är totalt åtta (8) st.

Antalet ramavtalsparter kvalificerade för både komplett entreprenad samt branddetektering och brandlarmsystem är sex (6) till antalet där Confidence är en av de kvalificerade. Kommande affärsvolymer och värden kan i nuläget inte preciseras utan sker vid förnyad konkurrensutsättning inför varje entreprenad överstigande 1 MSEK. Den sammanlagda avtalstiden, med start från januari 2020, är två (2) år med möjlighet för Kriminalvården att förlänga med två (2) år.

Confidence har tidigare erfarenheter från samarbeten med kriminalvården. Bland dessa kan nämnas en systemleverans och installation av ett toppmodernt, adresser- och programmerbart, utrymningslarm för Täby kriminalvårdsanstalt, utanför Stockholm.

Ramavtalet innefattar Installationstjänster av tekniska säkerhetsplattformar så som Lenel Onguard, Pacom Unison, och annan hårdvara och utrustning, och ligger helt i linje med Confidence satsningar och kompetensområde. Bolaget är idag etablerat som en ledande aktör genom mångårig erfarenhet och genomförda avancerade större säkerhetprojekt inom kritisk infrastruktur, via certifieringar och kompetensutveckling samt tillgänglig kapacitet inom området avancerad teknisk säkerhet.

”Att kvalificera sig som ramavtalspartner till Kriminalvården inom både säkerhetstekniska system samt brandlarmsystem, skapar framtida affärsmöjligheter för Confidence. Detta avtal ingår i ett flertal som möjliggjorts av vår satsning på specialistkompetens inom de teknikområden som används av marknadens mest krävande säkerhetskunder, även inom det brandtekniska segmentet”, säger Pär Nilsson vd på

Om Kriminalvården

Kriminalvården är en statlig myndighet med ansvar för häkten, fängelser och frivård. Vi arbetar för att göra samhället säkrare, tryggare och att minska återfall i brott. I vårt uppdrag ingår också att transportera klienter mellan domstol, häkte och anstalt, men vi utför även transporter för Polisens och Migrationsverkets räkning. Den sista december 2018 fanns det 32 häkten, 45 anstalter och 34 frivårdskontor.

Läs mer på kriminalvarden.se

För ytterligare information:

Mikael Pettersson,

Sälj- och produktionschef

Tel 08 620 82 00

E-post: mikael.pettersson@confidence.se

Läs mer