Confidence är en systemintegratör och tjänsteleverantör inom säkerhet som ökar sina kunders affärsnytta genom att förena traditionell säkerhetsteknik med IT-teknologi. Detta ställer krav på oss, vår kompetens, våra samarbetspartner och leverantörer, produkt- och teknologival samt våra erbjudanden.

Medarbetare

Våra medarbetare tar ett stort ansvar men har också den kompetens och de befogenheter som behövs för att genomföra sitt arbete väl. Vi värderar vår personal som vår viktigaste resurs och skapar möjligheter och förutsättningar för personlig utveckling och kompetenshöjning för att alltid ligga i framkant.

Kompetens

Såväl våra kunder som deras utmaningar förändras hela tiden. Samtidigt utvecklas nya tekniska säkerhetslösningar och -metoder vilket ställer nya krav på oss. För att möta detta arbetar vi systematiskt med kompetensutveckling inom samtliga delar av företaget och strävar alltid att ligga steget före för att kunna agera rådgivande till våra kunder.

Samarbetspartners och leverantörer 

Vi strävar alltid efter kvalitet i hela kedjan för att säkerställa att våra kunder får en leverans som motsvarar eller överträffar deras förväntningar. Därför är det väldigt viktigt för oss att samarbeta med dem allra bästa i varje del och vi har valt samarbetspartners och leverantörer som motsvarar våra krav och lever upp till våra värderingar.

Produkt- och teknologival

I valet av produkter och underliggande teknologier utgår vi från ett antal grundkriterier: trygghet, ekonomi, flexibilitet och oberoende. Det betyder att våra kunder ska känna en trygghet i att genomförda investeringar och löpande leveranser lever upp till förväntningarna med god ekonomi även över tid. Det kräver bland annat systemflexibilitet vid förändringar i verksamheten eller dess omgivning men också att kunden inte blir låst i ett proprietärt system utan både kan integrera uppåt till överordnade system men också att vi som leverantör kan konkurrensutsättas. Vi arbetar alltid med teknikledande plattformar som kan dra nytta av tidigare investeringar i infrastruktur, är lätta att administrera och använder etablerade gränssnitt för integration mot andra system. Som viktig samarbetspartner med systemleverantörerna har vi alltid en inarbetad kontaktväg för att garantera snabb respons vid leverans- eller funktionsavvikelser.

Erbjudanden 

Genom att jobba långsiktigt och nära våra kunder kan vi möta enskilda och branschspecifika behov med anpassade erbjudanden som skapar verksamhetsnytta varje dag. Med mångårig erfarenhet i utvalda branscher har vi stor förståelse för de utmaningar, risker och hot som våra kunder möter vilket gör oss till en lyhörd och kunnig rådgivare och säkerhetspartner.