Videointervju: Mats Engström #sitdown

Olle Qvarnström, Finwire.tv, intervjuar Mats Engström, Vd Confidence, på plats hos Bolagets Certified Adviser Erik Penser Bankaktiebolag.