Ytterligare exempel på bristfälligt brandskydd

Läste i VLT i morse om ännu ett exempel på bristfälligt brandskydd i en skola. Blockerade utrymningsvägar och avsaknad av brandlarm skapar risker för framtida tragedier. Utan att ha detaljkunskap om just detta fall, så kan jag dock konstatera att jag vid allt för många många tillfällen ser samma sak i både privata och offentliga miljöer.

Det är värt att upprepa nedan, gång på gång, tills dess vi ser en skärpning:

Med en handfull åtgärder kan vi minska mänskligt lidande och kraftigt sänka kostnader:

Utöka kravet för vilka typer av lokaler som ska ha brandskydd och hur de ska skötas

Inför krav på övningar, med sanktioner för den som inte efterlever minimikraven

Gör VD i verksamheter medveten om ansvaret för brandskyddet

Läs hela artikeln i VLT

http://www.vlt.se/vastmanland/vasteras/vasterasskola-doms-ut-riskerar-att-bli-dodsfalla-vid-brand

Läs min debattartikel här i bloggen

Debatt: Kraven på brandskydd måste höjas

Mats Engström
VD Confidence