Samtliga nyheter

Kvartalsrapport andra kvartalet 2017, Confidence International AB

Styrelsen för Confidence International AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande rapport för perioden januari-juni 2017.

Kvartalsrapport första kvartalet 2017, Confidence International AB

Styrelsen för Confidence International AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande rapport för perioden januari-mars 2017

Kommuniké från årsstämma - Confidence International AB

Confidence International AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, rapporterar från årsstämma 2017-05-11 Väsentliga beslut som fattades på årsstämman:

Confidence Göteborg förstärker teknik-teamet

Confidence nyanställer
Confidence fortsätter att förstärka organisationen för att proaktivt möta den ökade efterfrågan på bolagets tjänster. Tidigare under månaden välkomnades fyra nya medarbetare och nu ytterligare två service- och säkerhetstekniker som tillför både spetskunskap och lång erfarenhet till utförandeorganisationen.

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CONFIDENCE INTERNATIONAL AB (PUBL)

Aktieägarna i Confidence International AB (publ), org. nr. 556291-7442 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma. Tidpunkt: Torsdagen den 11 maj 2017, klockan 14.00. Plats: Confidence International AB (publ), Esplanaden 3 B, 172 67, Sundbyberg.

Confidence International AB (publ,) - Årsredovisning 2016

Årsredovisningen kan läsas i bifogad PDF-fil, eller rekvireras som utskrift från:

Confidence förstärker organisationen ytterligare

Under februari och mars välkomnade Confidence ytterligare fyra kompetenta medarbetare till företaget. Mot bakgrund av bolagets ökade affärsvolymer är det positiva resultatet av satsning på nyrekrytering av teknisk personal mycket glädjande. Även ekonomienheten har i syfte att bibehålla en fortsatt hög effektivitet under volymökningen fått en viktig resursförstärkning.

Komplettering: Enaco väljer Confidence för större säkerhetsentreprenad

Komplettering av pressmeddelande publicerat 21 mars 2017, 14.00. Komplettering avser avsaknad av ordervärde vilket anges i denna. En av Europas ledare inom datacenter väljer Confidence för en första delleverans av integrerat säkerhetssystem för ett större datacenter i Stockholm. Avtalet har tecknats med Enaco Sverige AB som ansvarar för byggnationen av det nya datacentret. Den samlade…

Enaco väljer Confidence för större säkerhetsentreprenad

En av Europas ledare inom datacenter väljer Confidence för en första delleverans av integrerat säkerhetssystem för ett större datacenter i Stockholm. Avtalet har tecknats med Enaco Sverige AB som ansvarar för byggnationen av det nya datacentret. Den samlade säkerhetsleveransen omfattar bland annat inbrottslarm, passagesystem och kameraövervakning som helt eller delvis integreras med varandra. I åtagandet…

Atrium Ljungberg väljer Confidence för brandskydd av Sickla Front II

Confidence och Atrium Ljungberg ingår avtal om leverans och installation av brandsäkerhetslösning för 39,000 kvm i Sickla, Nacka kommun. Projektet, Sickla Front II, omfattar totalt ca 25,000 kvm uthyrbar area för stora och små kontorsverksamheter där Domstolsverket tillhör en av de större. Arbetet påbörjas under andra kvartalet 2017 och ska vara fullt i drift i…

Bokslutskommuniké 2016

Styrelsen för Confidence International AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande rapport för perioden januari-december 2016

Säkerhetsspecialisten fortsätter växa – Ny tung trio går till Confidence

Confidence har rekryterat tre mycket erfarna specialister till bolagets eftermarknads- och projektteam. Rekryteringarna ingår i Confidence strategi och satsning på att befästa positionen som säkerhetsspecialisten med fokus på högsta kundnöjdhet.

Kvartalsrapport tredje kvartalet 2016, Confidence International AB

Styrelsen för Confidence International AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande rapport för perioden januari-september 2016

Säkerhetsspecialisten växer – Tung trio går till Confidence

För att understödja Confidence fortsatta utveckling och tillväxt har bolaget rekryterat tre nya och mycket erfarna specialister för att utveckla och förstärka bolagets projekt- och säljteam. Nyanställningarna ingår i Confidence strategi och satsning på att befästa positionen som säkerhetsspecialisten med fokus på högsta kundnöjdhet.

Notifier by Honeywell lanserar nyheter under SKYDD 2016

Ett av världens ledande varumärken inom brandsäkerhet, Notifier by Honeywell visar nyheter och vidareutvecklade lösningar under Sveriges viktigaste säkerhetsmässa – SKYDD 2016. Notifier by Honeywell som firar 20 år på den svenska marknaden, har idag drygt tjugo etablerade återförsäljare i Sverige och satsningen som inleddes under 2015 att befästa platsen som en av marknadsledarna inom brandskydd fortsätter.

Fabege väljer Confidence – Tecknar ramavtal avseende teknisk säkerhet, brand och service

Fabege AB, en av Sveriges ledande förvaltare av egenägda fastigheter, väljer Confidence som säkerhetspartner genom ramavtal. Avtalet omfattar produkter och tjänster inom säkerhet, brand och service och löper över 3 år.

SJ väljer Confidence – Centralt administrerat inpasserings- och larmsystem för personalutrymmen

SJ och Confidence avtalar om delleverans av centralt administrerbart system för larm- och inpassering till personalutrymmen. Inledande order avser system för personalutrymmen vid Malmö och Göteborgs stationer att styras och administreras från Stockholm. Installation och driftsättning av de inledande stationerna har påbörjats och slutförs under hösten 2016.

Kvartalsrapport Q2 2016, Confidence International AB

Styrelsen för Confidence International AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande rapport för perioden januari-juni 2016

Kvartalsrapport Q1 2016, Confidence International AB

Styrelsen för Confidence International AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande rapport för perioden januari-mars 2016

Kommuniké från årsstämma - Confidence International AB

Confidence International AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, rapporterar från årsstämma 2016-05-12